Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45– 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Michaela Poradová

Učiteľka:                Katarína Lukáčová, riaditeľka
                               Lucia Nemergutová
                                

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.

     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie sú všetky hromadné aktivity rodičov a detí (napr. Košický hrad) preložené na neurčito, prípadne sa budú realizovať priamo v MŠ bez účasti rodičov.
     Pri všetkých plánovaných aktivitách môže dochádzať k zmene, z toho istého dôvodu.

Ďakujeme za pochopenie.

                                
AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15 

Zeleninkové šialenstvo - uhorka                             4.11.2020 o 9.00

Póla radí - príslušníčka KR PZ                                 5.11.2020 o 9.00 

Návšteva múzea                                                     6.11.2020 o 9.00

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

Zeleninkové šialenstvo- uhorka /prezentácia hodiny/      12.11.2020

Turistická vychádzka- pozorovanie stromu                      19.11.2020 o 9.00

Návšteva ZŠ Hroncova                                    podľa dohody a epidemiologickej situácie

Návšteva knižnice                                            podľa dohody a epidemiologickej situácie         


AKTIVITY OKTÓBER 2020

Výtvarné činnosti s tetou Klárou                        
      2.10.2020 o 9.00

Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Návšteva ZOO                                                      7.10.2020

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote 
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00

Prišla jeseň (pozorovanie stromu – park v Barci)    16.10.2020 o 16.00

Návšteva ZŠ Hroncová                                          podľa vývoja situácie 

Návšteva knižnice                                                  podľa vývoja situácie 

 

AKTIVITY SEPTEMBER 2020

Začiatok školského roka 2020/20201                          2.9.2020

Plenárna schôdza a triedny aktív                               16.9.2020 o 16.00

/Beseda s psychologičkou o školskej zrelosti/

Vyrobiť 3D srdiečko                                           21.9.-25.9.2020

/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD Babadlo - Palculienka                                       21.9.2020 o 9.00

/Školský dvor/

Bezpečne do školy                                               22.9.2020 o 9.30

/Projekt KR PZ/

Európsky týždeň športu, športové aktivity detí                29.9.-30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ                      28.9.2020      

                                   

Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en