Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Martina Demková

Učiteľka:                
Jarmila Kanászová - riaditeľka MŠ
                                    Beáta Rudová 
                                
                                

Krúžky:                  Dajme gól - šport (pondelok 14.30-15.30)

                              Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                             
                              Anglický jazyk - konverzácia
 (utorok 14.15-15.00)
                             
                             
 Pohybová príprava - šport (štvrtok 14.30-15.15)

                                   Črievička-baletná príprava (piatok 15.00-15.45)

                 
          

 

AKTIVITY JÚN 2024


Deň detí v MŠ
- športové dopoludnie                                              3.6.2024

Návšteva ZOO
Košice -Kavečany                                                     4.6.2024

Návšteva Botanickej záhrady                                   7.6.2024

Návšteva enviromentálneho centra SOSNA           13.6.2024

Koncert uja Ľuba                                                    17.6.2024
- v priestoroch MŠ

Koncoročná rozlúčka na Aničke                              21.6.2024 od 15.30 h.
   Koncert - Usmievanka
   Deň otcov
   Rozlúčka s predškolákmi
   Občerstvenie, voľný program

Návšteva knižnice                                                  25.6.2024AKTIVITY MÁJ  2024


Návšteva knižnice                                                   6.5.2024

Generálka programu v CVČ Domino                          7.5.2024

Akadémia pri príležitosti Dňa matiek                     13.5.2024 o 15.30 h.          CVČ Domino

Jednou nohou v škole                                             13.5.2024
                                                                              16.5.2024
                                                                              22.5.2024

Beseda s včelárom na školskom dvore                    20.5.2024

Športové dopoludnie v ZŠ Hroncova                       21.5.2024
  

Návšteva Múzea letectva                                       23.5.2024

Skríningové vyšetrenie detského zraku                  24.5.2024

Návšteva Envirocentra Kosit                                  29.5.2024

Turistická vychádzka k Jazeru
"Príroda okolo vodných tokov"                                 31.5.2024AKTIVITY APRÍL  2024


Korčuliarsky výcvik                                              3.- 12.4.2024

Plavecký výcvik                                                    15.-19.4.2024

Rozprávka: Permoníkové dobrudružstvá                     17.4.2024 

Usmievanka: Deň Zeme                                              22.4.2024

Hókusy-pokusy s vodou                                              25.4.2024

Koncoročné fotenie                                                   26.4.2024
Spojené s edukačným programom vo sférickom kineAKTIVITY MAREC  2024


Škôlka na ľade                                                           2.3.2024
Aréna Sršňov (podľa pozvánky)

ASTRO SHOW - prenosné planetárium                     5.3.2024
Rozprávka o Mliečnej ceste
Priestory MŠ

Jednou nohou v škole
                                                6.3.2024
                                                                               14.3.2024
                                                                               20.3.2024

Šípová Ruženka                                                         7.3.2024
Divadlo Gašparko
Priestory MŠ

Návšteva ZŠ Hroncova                                            11.3.2024

Čítame pre radosť                                                   13.3.2024
1. Slávnostné otvorenie triednych knižníc
2. Burza kníh v popoludňajších hodinách

Turistická vychádzka k studničke
Lesopark Bankov                                                     21.3.2024 

Stretnutie s rodičmi prihlásených detí
na korčuliarsky výcvik
                                            21.3.2024 o 16.00 h.

DEŇ  VODY                                                            22.3.2024
Hokusy, pokusy s vodou

Školské kolo v prednese poézie a prózy                  26.3.2024

Návšteva knižnice                                                   27.3.2024

Veľkonočné radovánky                                            27.3.2024


AKTIVITY FEBRUÁR 2024


TANGRAMIÁDA                                                        9.2.2024

Osobné konzultácie o výsledkoch testovania
školskej zrelosti pre rodičov
predškolákov s triednou p. učiteľkou
a školskou p. psychologičkou
                                      12.2.2024

Valentínsky deň vo Vilôčke                                        14.2.2024

Návšteva knižnice                                                     19.2.2024

Otvorená hodina pre rodičov
- konzultačné popoludnie                                           20.2.2024

Stretnutie s pani keramikárkou                                 21.2.2024

Vesmírne dobrudružstvo
Divadelné predstavenie o Slnečnej sústave               22.2.2024

EKOVÝCHOVA
Chránime Zem                                                           23.2.2024

JEDNOU
 NOHOU V  ŠKOLE                                      Podľa dohody
Projekt pre predškolákov


AKTIVITY JANUÁR 2024


Depistáž školskej zrelosti (predškoláci)
Skupinový test                                                          8.1. a 15.1.2024

Triedny aktív pre rodičov, ktorých deti
sa zúčastnia lyžiarského výcviku                             10.1.2024 o 16.00                     

Projekt môj strom -
Turistická vychádzka                                               11.1.2024

Lyžiarsky výcvik pre predškolákov                           22. - 26.1.2024

Návšteva knižnice                                                    30.1.2024
 
Školský karneval                                                      31.1.2024


   

AKTIVITY DECEMBER 2023


Rozsvietenie Adventného venca                             4.12.2023                          Školský dvor

Keramické dielne                                                   5.12.2023                          


MIKULÁŠ vo Vilôčke                                             6.12.2023                        Divadelné predstavenie spojené s návštevou Mikuláša

Návšteva knižnice                                                  8.12.2023     

Vianočná besiedka                                                14.12.2023 

Vianoce vo Vilôčke                                                19.12.2023
Zdobenie medovníkov, rozbaľovanie darčekov,   
slávnostné stolovanie   

Preventíny program
Zdravá životospráva a zdravý chrup                      
21.12.2023
V spolupráci s RÚVZ
     

AKTIVITY NOVEMBER 2023


Workshop                                                                6.11.2023 c
Ako naučiť deti zvládať emócie

Deň materských škôl                                                7.11.2023
Školská aktivita

Návšteva knižnice                                                     8.11.2023

Vianočné fotenie                                                       9.11.2023

Preventíny program Zdravá výživa
a ústna hygiena                                                        16.11.2023
V spolupráci s RÚVZ

Triedne rodičovské združenie                                  16.11.2023

Návšteva ZŠ Hroncova                                             20.11.2023

Zbierka pre útulok Malá farma                                 20.11.2023

O neposlušných baciloch s ujom Ľubom                     22.11.2023
Tématický koncert v priestoroch MŠ


AKTIVITY OKTÓBER 2023


Divadelné predstavenie "V kráľovstve varešiek"       4.10.2023 o 9.00 h.
V priestoroch MŠ

Návšteva ZŠ Hroncova                                             6.10.2023

Vitamínové kráľovstvo                                              9. - 13.10.2023
Projekt školy zameraný na zdravý životný štýl

Návšteva knižnice                                                     9.10.2023

So šarkanom opreteky                                              17.10.2023
 

Turistická  vychádzka do lesoparku Furča                19.10.2023 
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody
a zberom prírodnín na jesenné tvorenie

Jeseníčkové tvorenie                                                25.10.2023  15.00-17.00 h.
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi v ŠJ

Výlet na BETLIAR                                                     28.10.2023  sobota
Pre deti, rodičov a pedagógov
AKTIVITY SEPTEMBER 2023


Začiatok školského roka 2023/2024                              4.9.2023
Vítať bude Minnie a Mickey

Plenárna schôdza                                                             7.9.2023 o 16.00 hod.
Školská jedáleň

Návšteva knižnice                                                            11.9.2023
 
Póla radí                                                                          13.9.2023
Projekt KR PZ

Bezpečne do školy                                                           13.9.2023
Projekt KR PZ
 
Európsky týždeň športu                                                  28.9.2023 
Športové aktivity pre deti na školskom dvore
 
Deň mlieka                                                                      29.9.2023 
Tvorivosť na tému: mlieko, ochutnávka mliečnych produktov              Vilôčka praje úspešný školský rok 2023 - 2024


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en