Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   
Monika Novysedlák

Učiteľka:                Katarína Lukáčová, riaditeľka
                                   
Petra Forgáčová 
                                
                                

Krúžky:                  Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.40-15.30)
                             
                              Anglický jazyk - konverzácia

                                                      (utorok 15.00-15.45, streda 16.00-16.45)
                             
                              Dajme spolu gól - šport (pondelok 15.00-16.00)

                              Pohybová príprava - šport (piatok 15.00-16.00)

 

                            

 

AKTIVITY JÚN 2022


Medzinárodný deň detí -
návšteva Bábkového divadla                              1.6.2022  
odchod autobusu 8.15

Vyhotovenie herbáru                                         3.6.2022 
( projekt FG )

Doniesť hračky do obchodu                           8.6.2022 


Život včiel - ukážka pre deti                              9.6.2022 
o 9.00 a 9.30

"Obchodný dom Vilôčka"                                9.6.2022 od 15.00 do 16.30

Deň otcov                                                      13.6.2022 
od 16.00 do 19.00
Alpinka - Hlinné

Návšteva botanickej záhrady                         15.6.2022

Rozlúčka s prípravkármi                                21.6.2022 
od 16.00 
Zlatá podkova

Rozlúčka s prípravkármi v MŠ                       24.6.2022 

Exkurzia do mesta                                         28.6.2022

Triedny aktív novoprijatých detí                   28.6.2022 o 16.30

Návšteva knižnice                                         podľa harmonogramu              Vilôčka praje všetkým rodinám pekné letné dni 

AKTIVITY MÁJ 2022Generálka vystúpenia
v Centre voľného času Domino                                3.5.2022 


Slávnostné vystúpenie pri príležitosti
Dňa matiek v Centre voľného času Domino              6.5.2022 o 16.00
 
Divadelné predstavenie O ochrane prírody              9.5.2022 
o 9.00

Zariadenie SOSNA - Starostlivosť a ochrana  
prírody                                                                   18.5.2022 
o 9.00
Družstevná pri Hornáde

"Na hrade a pod hradom"
Spoločné zážitky pre rodičov a detí                  21.5.2022 sobota
Zborovský hrad a Regetovka (projekt FG)

Se Sokolem do života                                        25.5.2022
Športová olympiáda  (školský areál)

Návšteva knižnice                                                             podľa harmonogramuAKTIVITY APRÍL 2022Školské kolo v prednese a speve                             7.4.2022 

Návšteva knižnice                                                   8.4.2022
 
Divadelné predstavenie o ochrane prírody
UsmievAnka                                                           13.4.2022    9.15 

Obrázok z prírodnín                                               20.4.2022 

(projekt FG)

Vyšetrenie zraku                                                    22.4.2022 
(so súhlasom zákonného zástupcu)

Šetríme energiou                                                    26.4.2022
(aktivita SIEA)

Deň lesov - Alpinka - lesná škôlka                           28.4.2022
  
Fotenie detí na tablo                                             29.4.2022 

Projekt CPPPaP Jednou nohou v škole                podľa harmonogramu
(deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie PPPV)

Triedny aktív - online                                       podľa pozvánkyAKTIVITY MAREC 2022


Odborná prednáška logopedičky                            1.3.2022 o 16.00
Mgr. Oríšková (školská jedáleň)

Návšteva knižnice                                                  4.3.2022
  
Burza kníh                                                             17.3.2022 od 15.00 

Fotenie detí - jarné motívy                                    29.3.2022
(prihlásené deti)
 
Divadelné predstavenie DSSH                                31.3.2022 9.00

Depistáž CPPPaP - online                                                   podľa harmonogramu
(deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie)

Projekt CPPPaP jednou nohou v škole                                 podľa harmonogramu
(deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie PPPV)AKTIVITY FEBRUÁR 2022


Lyžiarsky výcvik                                                     31.1 -4.2.2022
(prihlásené deti)

Športuj so zvieratkami                                           12.2.2022 
9.30-12.30
(aktivita pre rodičov a deti v ZOO - orientačný beh)

Daruj srdiečko                                                       14.2.2022
(Projekt FG)

Návšteva planetária CVČ Domino                             18.2.2022  

Karneval a fotenie detí                                            28.2.2022

Depistáž CPPPaP - on line                                         podľa harmonogramu
(Deti s povinným predprimárnym vzdelávaním) 
           

Projekt CPPPaP - Jednou nohou v škole                    podľa harmonogramu
(Deti s povinným predprimárnym vzdelávaním) 

Návšteva knižnice                                                      podľa vývoja situácie
AKTIVITY JANUÁR 2022


Zdravie a radosť z detí                                          1.1 -31.12.2022

Prednáška CPPPaP - depistáž - on line                     12.1.2022 
o 16.00
(rodičia detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie)

Zbierka odevov pre DD v Podolínci                          14.1.2022
(Projekt FG)

Triedny aktív rodičov detí, prihlásených
na lyžiarsky výcvik - on line                                      2
7.1.2022  o 18.00

Lyžiarsky výcvik (prihlásené deti)                            31.1. - 4.2.2022

Projekt CPPPaP - jednou nohou v škole                      podľa vývoja situácie
(Deti s povinným predprimárnym vzdelávaním PPPV) 
           

Otvorená hodina on line - ZŠ Hroncova                       podľa vývoja situácie

Návšteva knižnice                                                      podľa vývoja situácie

AKTIVITY DECEMBER 2021


Triedne aktívy                                                            6.-9.12.2021
(Podľa pozvánky)

Mikuláš vo Vilôčke                                                          7.12.2021

Ikebany - výroba pre seniorov                                        9.12.2021
(Projekt FG)

Vianoce vo Vilôčke                                                         16.12.2021

Rozprávka o Snehuliakovi                                               17.12.2021  o 9.00

Projekt CPPPaP - jednou nohou v škole                            podľa vývoja situácie
(Deti s povinným predprimárnym vzdelávaním,
2. skupina)

Otvorená hodina on line - ZŠ Hroncova                            podľa vývoja situácie

Návšteva knižnice                                                          podľa vývoja situácieAKTIVITY NOVEMBER 2021

Projekt CPPPaP  "Jednou nohou v škole"                           9.11.2021  
(Pre deti plniace povinné predpimárne vzdelávanie
PPPV 1. skupina)
                            

Zbierka pre útulok zvieratiek                                          11.11.2021
(Projekt FG)

Muzikoterapia v SMŠ Vilôčka                                         12.11.2021

Projekt CPPPaP  "Jednou nohou v škole"                          15.11.2021  
(Pre deti plniace povinné predpimárne vzdelávanie
PPPV 2. skupina)
 

Zdravé zúbky                                                                  16.11.2021
(rozhovor detí s odborníkmi z RÚVZ)

Projekt CPPPaP  "Jednou nohou v škole"                           22.11.2021  
(Pre deti plniace povinné predpimárne vzdelávanie
PPPV 1. skupina)
   

Odborná prednáška logopedičky pre rodičov                   23.11.2021 
o 16.00 h
(Prioritne pre triedy líštičiek, veveričiek a medvedíkov,
v školskej jedálni pri dodržaní epidemiologických opatrení).

Projekt CPPPaP  "Jednou nohou v škole"                           25.11.2021  
(Pre deti plniace povinné predpimárne vzdelávanie
PPPV 2. skupina)
 

Návšteva knižnice                                                            26.11.2021 
o 9.30 h

Projekt CPPPaP  "Jednou nohou v škole"                           29.11.2021  
(Pre deti plniace povinné predpimárne vzdelávanie
PPPV 1. skupina)
   
AKTIVITY OKTÓBER 2021

Odborná prednáška on line pre rodičov                             1.10.2021  o 18.00 h
(Nesprávne držanie tela - aktuálny problém detí v predškolskom veku) 

Prednáška CPPPaP - školská zrelosť                                  5.10.2021  o 16.00 h

Odpoludnie pri čajíku                                                       z dôvodu pandemických                                                                                                                        obmedzení, termín presunutý
(Sovičky v školskej jedálni - rodičia a deti - hry s deťmi pri bylinkových čajoch)
Projekt 12345 spočítam si všetko hneď 

Návšteva ZŠ Hroncova                                                       19.10.2021 o 9.40 h

Prišla jeseň                                                                       20.10.2021 

Pozorovanie stromu v jeseni - Park v Barci

Návšteva knižnice                                                            27.10.2021 o 9.30 h

                                                  AKTIVITY SEPTEMBER 2021

  
Začiatok školského roka 2021/22                                     2.9.2021

Plenárna schôdza on line (líštičky, sovičky)                       7.9.2021   17.00 h
http://meet.jit.si/vilockaonline                                                   


Európsky týždeň športu - športové aktivity detí         22.9.2021 
(areál MŠ)                                                                             

Bezpečne do školy                                                             28.9.2021

(Projekt KR PZ)

Zhotoviť výrobok 3D z obalov mliečnych výrobkov            29.9.2021
(Projekt 12345 spočítam si všetko hneď - Rodičia a deti)

Stretnutie rodičov a detí SMŠ Vilôčka v prírode              podľa  podmienok

Postupné vytváranie herbára                                             
(Projekt 12345 spočítam si všetko hneď - Rodičia a deti)                        ukončenie a odovzdanie                                                                                                                                   herbára v júni 2022            
  
                          

 
                                   

Aj v školskom roku 2021/2022 sa tešíme na spoločné chvíle. 

 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en