Súkromná materská škola Vilôčka - SOVIČKY

 
 
 
 
 
SOVIČKY

Trieda Sovičiek je určená pre detičky vo veku od štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/
Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6.45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 09:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

 

09:30 – 11:40        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                             

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:00 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

 14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                              
                             Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.Triedna učiteľka:   Miroslava Dudinská

Učiteľka:                Martina Demková
                                    
Beáta Rudová 
                                
                                

Krúžky:                  Dajme gól - šport (pondelok 14.30-15.30)

                              Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                             
                              Anglický jazyk - konverzácia
 (utorok 14.15-15.00, 15.00-15.45)
                             
                             
 Pohybová príprava - šport (štvrtok 14.30-15.15)

                                   Črievička-baletná príprava (piatok 15.00-15.45)

                 
          

 

AKTIVITY OKTÓBER 2023


Divadelné predstavenie "V kráľovstve varešiek"       4.10.2023 o 9.00 h.
V priestoroch MŠ

Návšteva ZŠ Hroncova                                             6.10.2023

Vitamínové kráľovstvo                                              9. - 13.10.2023
Projekt školy zameraný na zdravý životný štýl

Návšteva knižnice                                                     9.10.2023

So šarkanom opreteky                                              17.10.2023
 

Turistická  vychádzka do lesoparku Furča                19.10.2023 
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody
a zberom prírodnín na jesenné tvorenie

Jeseníčkové tvorenie                                                25.10.2023  15.00-17.00 h.
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi v ŠJ

Výlet na BETLIAR                                                     28.10.2023  sobota
Pre deti, rodičov a pedagógov
AKTIVITY SEPTEMBER 2023


Začiatok školského roka 2023/2024                              4.9.2023
Vítať bude Minnie a Mickey

Plenárna schôdza                                                             7.9.2023 o 16.00 hod.
Školská jedáleň

Návšteva knižnice                                                            11.9.2023
 
Póla radí                                                                          13.9.2023
Projekt KR PZ

Bezpečne do školy                                                           13.9.2023
Projekt KR PZ
 
Európsky týždeň športu                                                  28.9.2023 
Športové aktivity pre deti na školskom dvore
 
Deň mlieka                                                                      29.9.2023 
Tvorivosť na tému: mlieko, ochutnávka mliečnych produktov              Vilôčka praje úspešný školský rok 2023 - 2024


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en