Súkromná materská škola Vilôčka - NAŠE TRIEDY

 
 
 NAŠE TRIEDY

Vážení rodičia, 

radi by sme Vám predstavili jednotlivé triedy našej materskej školy a ich aktivity, ktoré v priebehu aktuálneho mesiaca realizujú. Individuálna staroslivosť je zabezpečená v štyroch triedach, 
v starostlivosti 2 až 3 pani učiteliek v závislosti od veku detičiek.

Vilôčka poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj iné služby podľa potrieb rodičov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s prihliadnutím na podmienky školy.  
AKTUÁLNE TÝŽDENNÉ TÉMY


Jún             Slnečné leto

                     Detské radovánky

                     Moja vlasť - Slovensko

                     V zdravom tele zdravý duch

                     Letné športy


Máj            Život okolo nás

                     Ja a moja rodina

                     Kde bývam

                     Svet farieb a tvarov

                     Príroda okolo vodných tokov

                          

Apríl           Krásy prírody

                     Malí ochranári

                     Jarné kvety
                   
                     


Marec         Zvedavé slniečko

                     Z rozprávky do rozprávky

                     Kniha - náš kamarát
                   
                     Príroda sa prebúdza

                     Sviatky jari


Február        Cestou necestou

                     Karneval - fašiangy

                     Dopravné prostriedky

                     Predmety a ich vlastnosti

                     Objavujeme svet

 

 

Január         Biela zima

                     Zimné športy

                     Príroda v zime

                     Zvieratá v zime December     Sviatky zimy

                     Mikuláš

                     Zima sa blíži

                     Tešíme sa na Vianoce


November     Ľudské telo

                     Čo nám radí počasie

                     Kto nám pomáha?

                     Chcem byť zdravý

Október        Prišla jeseň

                     Jeseň na poli a v záhrade

                     Farby jesene

                     Les a lesné zvieratá

September    Ahoj škola

                     Ja a moji kamaráti

                     Predmety okolo nás

                     Bezpečne do školy                

V prípade Vašich otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo nám napíšte. Formulár nájdete v sekcii Kontakt → Napíšte nám.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en