Súkromná materská škola Vilôčka - NAŠE TRIEDY

 
 
 NAŠE TRIEDY

Vážení rodičia, 

radi by sme Vám predstavili jednotlivé triedy našej materskej školy a ich aktivity, ktoré v priebehu aktuálneho mesiaca realizujú. Individuálna staroslivosť je zabezpečená v štyroch triedach, 
v starostlivosti 2 až 3 pani učiteliek v závislosti od veku detičiek.

Vilôčka poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj iné služby podľa potrieb rodičov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s prihliadnutím na podmienky školy.  
AKTUÁLNE TÝŽDENNÉ TÉMY

 Máj           Ja a moja rodina

                     Kde bývam - moje mesto

                     Svet farieb a tvarov

                     Príroda okolo vodných tokov


Apríl          Prišla jar

                     Jarné kvety

                     Už sa blíži Veľká noc

                     Zvieratká a ich mláďatká

                     Malí ochranári

Marec        Zvieratá z dvora

                     Kniha náš kamarát

                     Z rozprávky do rozprávky

                     Príroda sa prebúdza
 

Február      Karneval - fašiangy

                     Dopravné prostriedky

                     Predmety a ich vlastnosti

                     Objavujeme svet

Január       Biela zima

                     Zimné športy

                     Príroda v zime

                     Zvieratá v zime

December    Sviatky zimy

                     Mikuláš

                     Zima sa blíži

                     Tešíme sa na VianoceNovember 
    Ľudské telo

                     Čo nám radí počasie

                     Kto nám pomáha?

                     Chcem byť zdravý

Október        Prišla jeseň

                     Jeseň na poli a v záhrade

                     Farby jesene

                     Les a lesné zvieratá

September    Ahoj škola

                     V materskej škole a za jej bránami

                     Kto sa o nás stará v materskej škole

                     Ja a moja rodina                

V prípade Vašich otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo nám napíšte. Formulár nájdete v sekcii Kontakt → Napíšte nám.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en