Súkromná materská škola Vilôčka - NAŠE TRIEDY

 
 
 NAŠE TRIEDY

Vážení rodičia, 

radi by sme Vám predstavili jednotlivé triedy našej materskej školy a ich aktivity, ktoré v priebehu aktuálneho mesiaca realizujú. Individuálna staroslivosť je zabezpečená v štyroch triedach. V každej z nich je zapísaných maximálne 15 detičiek
v starostlivosti 2 až 3 pani učiteliek v závislosti od veku detičiek.

Vilôčka poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj iné služby podľa potrieb rodičov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s prihliadnutím na podmienky školy.  
AKTUÁLNE TÝŽDENNÉ TÉMY


Jún          Slnečné leto

                 Detské radovánky

                 Moja vlasť - Slovensko
                  
                 V zdravom tele zdravý duch

                 Letné športy


Máj         Máj plný vďaky a radosti

                 Mamička a bábätko

                 Vďaka ti mamimička

                 Kde bývam / Moje mesto / Moja vlasť

                 Vo svete farieb a tvarov

                  Poďme spolu do prírody
                 

                  

Apríl        Prišla jar

                  Jarné kvety

                  Zvieratká a ich mláďatka

                  Malí ochranári
                  
 

Marec      Zvieratá z dvora

                  Kniha náš kamarát

                  Z rozprávky do rozprávky
                  
                   Príroda sa prebúdza
 


Február    Karneval - fašiangy

                  Dopravné prostriedky

                  Predmety a ich vlastnosti
                  
                   Objavujeme svet
 Január     Biela zima

                  V kráľovstve snehu a ľadu

                  Zimné športy
                  
                   Príroda v zime

                  Zvieratá v zime  


December   Sviatky zimy

                    Mikuláš

                    Zima sa blíži

                    Tešíme sa na Vianoce  


November   Starostlivosť o zdravie

                     Moje telo

                     Nebojíme sa uja doktora

                     Chcem byť zdravý -  chceme dýchať čerstvý vzduch

              Čo nám radí počasie


Október      Jeseň na cestách

                     Jeseň v ovocnom sade

                     Jeseň v lese

                     Farby jesene

              Jeseň v záhrade a na poli


September
    Poď sa hrať

                     Naša škola

                     Bezpečne v škole a pri škole

                     S čím sa budem hrať                

V prípade Vašich otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo nám napíšte. Formulár nájdete v sekcii Kontakt → Napíšte nám.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en