Súkromná materská škola Vilôčka - KRÚŽKY

 
 
   KRÚŽKY


Vážení rodičia,

napriek tomu, že výchovno-vzdelávací proces vo Vilôčke je veľmi pestrý a plný rôznych aktivít, exkurzií a projektov, radi by sme obohatili školský život Vašich detičiek o ponuku viacerých krúžkov. Našim cieľom je rozšíriť im možnosti poznávania okolitého sveta, rozvíjať ich prirodzený talent a podporiť túžbu po objavovaní nových poznatkov hravou a zábavnou formou. Všetky krúžky boli zvolené na základe dlhoročných skúseností ich lektorov a sú prispôsobené vekovej štruktúre a schopostiam detičiek.
Napriek tomu, že väčšina krúžkov je koncipovaná pre deti staršie ako štyri roky, v prípade záujmu rodičov a po následnej konzultácii s pani triednou učiteľkou a lektorom sa ich môžu zúčastniť i detičky mladšie.

V školskom roku 2021 / 2022 sú pre našich žiakov k dispozícii nasledovné krúžky:

-  Krúžok ľudovej hudby a tanca Lampášik (utorok 15.00-15.45)
-  Tanečný krúžok Hviezdička (streda 14.40-15.30)
-  Krúžok konverzácie A.J. (utorok 15.00-15.45, streda 16.00-16.45)
-  Futbalový krúžok Dajme spolu gól (pondelok 15.00-16.00)
-  Pohybová príprava (piatok 15.00-16.00)


 

 
  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en