Súkromná materská škola Vilôčka - KURZY

 
 
KRÁTKODOBÉ KURZY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Kurz korčuľovania v Aréne sršňov

 

Hlavným cieľom je naučiť deti základom korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru. Korčuľovanie je nielen základom pre dva populárne zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jednou zo základných lokomócií , ktoré by deti mali zvládnuť v rannom detstve .

V kurze si deti osvoja :

  • korčuľovanie vpred – na dvoch nohách , na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie
  • jazda v drepe
  • korčuľovanie vzad, na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie
  • brzdenie vpred a vzad
  • obraty

Pri výuke sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každej hodiny, aby ich napredovanie bolo plynulé a prispôsobené možnostiam dieťaťa. Kurzy prebiehajú v dvojtýždňových cykloch a každé dieťa absolvuje 10 x tréning na ľade. 

 

Plavecký kurz na Krytej plavárni

Vznik plaveckej školy AQUA  sa datuje k 1.4.1996. Je jedinou Košiciach, ktorá sa zaoberá plávaním od najmenších detí (od narodenia ) až po dospelých. Výučbu vykonávajú plaveckí inštruktori, ktorí sú odborne vyškolení pre túto činnosť priamo v školiacom centre alebo jej zamestnanci. Túto plaveckú školu začínajú navštevovať detičky /baby kurz/ ihneď po narodení (0-2 roky)

Vo Vilôčke spolupracujeme s plaveckou školou AQUA okrem nášho pravidelného utorkového plaveckého krúžku v bazéne UNLP na Triede SNP 1, aj na intenzívnom dvojtýždňovom predplaveckom kurze v máji, ktorý obsahuje: základné plavecké návyky, dychové cvičenia, plaveckú predprípravu spôsobu prsia, oboznámenie sa so spôsobmi kraul, znak, motýlik a skokom do vody.


Lyžiarsky kurz

Lyžiarska a snowboardová škola JAKASKI pôsobí v športovo rekreačných strediskách Jahodná a Kavečany pri Košiciach od zimnej sezóny 2004/05. Členovia kolektívu JAKASKI sú inštruktori snežných športov  triedy C,B,A, tréneri triedy 3. Sú vyškolení v Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL), SLA, SAS. JAKASKI je členom Únie lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska od jej vzniku.
Skupinová výučba detí trvá 2 hodiny denne počas 5 dní v týždni, v malých skupinkách v lyžiarskom stredisku Jahodná alebo Kavečany (podľa snehových podmienok). Výcvik končí záverečným pretekom a odovzdávaním diplomov.  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en