Súkromná materská škola Vilôčka - PROJEKTY

 
 
PROJEKTY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

1 2 3 4 5 SPOČÍTAM SI VŠETKO HNEĎ


Celoročný projekt pre rodičov deti súkromnej materskej školy. 
Zámerom je v spolupráci s rodičmi rozvíjať finančnú gramotnosť na elementárnej úrovni už u detí predškolského veku. Cieľom je prostredníctvom aktivít spolu s rodičmi naučiť deti získavať (zarábať) eurá, ako aj ich zmysluplne míňať.

Aktivity:

September 2018   – účasť na aktivite Košický hrad

Október 2018       - spolu s deťmi doma vyrobiť a doniesť šarkana

November 2018    - spolu s deťmi doma vyrobiť a doniesť vyrezanú tekvičku

December 2018    - doniesť nepotrebné veci pre psíkov do útulku

Január 2019         - spoločne s dieťaťom postaviť snehuliaka na školskom dvore

Február 2019       - spoločne s dieťaťom vyrobiť z akéhokoľvek materiálu búdku pre                                   vtáčikov

Marec 2019          - spoločne s dieťaťom vyrobiť leporelo

Apríl 2019            - účasť na tvorivých dielňach v SMŠ

Máj 2019              - účasť rodín na aktivite „Nestratíme sa 2019“
                               ( orientačný beh rodičov a detí)

Jún 2019              - Záver: Otvárame obchodný dom – nákup, ako aj možnosť
                               zarobiť ďalšie peniažky .

 Tešíme sa na krásne výrobky a Vašu účasťSVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoročný projekt pre deti predškolského veku. Zámerom je prezentovať pohyb ako každodennú prirodzenú potrebu detí a prevencia obezity. Cieľom je vzbudiť u detí záujem o aktívne športovanie, tímovú spoluprácu a radosť z plnenia úloh ako individuálnych, tak skupinových. Projekt je realizovaný v spolupráci s Českou obcou Sokolskou V projekte spolupracujeme s autorkami projektu Danou Uzlovou a Věrou Smejkalovou.ZDRAVÝ CHRBÁTIK 

Cieľom projektu je pozitívne a hravou formou naštartovať u detí chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice. Pri realizácii spolupracujeme s autorom projektu, ako aj Mgr. Marínou Srpoňovou a autorkou cvičebných zostáv PaedDr. Ivicou Ondruškovou PhD.

Slovo autora:

…nedostatok informácii o nej v dospelosti, nesprávna starostlivosť o ňu v detskom veku. Spoločný menovateľ – CHRBTICA. Dennodenne vchádzam na operačný sál a snažím sa riešiť neraz fatálne následky… Pohrúžený do ľudských útrob, v mysli si kladiem otázku: “Kde nastala chyba?“ Zásadný problém vidím v nedostatočnej prevencii a preto som sa rozhodol predstaviť vám projekt, ktorého úlohou je bojovať s ochoreniami chrbtice. Pevne verím, že to spoločnými silami zvládneme…

 

MUDr. Róbert Rusnák, PhD. Neurochirurg,
Prednosta Neurochirurgickej kliniky
ÚVN SNP – FN Ružomberok


BABKA BYLINKÁRKA
 

Zámerom projektu je oboznámiť deti s prírodnými zákonitosťami a poukázať na možnosti využitia byliniek v živote s využitím odborníkov a v spolupráci s rodinou. Dôležité je taktiež rozširovať poznatky o význame životného prostredia pre človeka a význame zdravia pre človeka a ľudské telo.
Spoločne s deťmi budeme siať, vysádzať, starať sa, pozorovať, spoznávať, zbierať a spracovávať rôzne bylinky a spoločnými zážitkami prehlbovať ich zmysly, rozširovať poznatky o význame životného prostredia pre človeka a význame zdravia pre človeka a ľudské telo.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en