Súkromná materská škola Vilôčka - ANGLICKÝ KRÚŽOK

 
 
KRÚŽOK KONVERZÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU

 

   Helen Doron English - svetový nápad inšpirovaný deťmi - učenie cudzieho jazyka čo najprirodzenejšou formou, rovnako ako osvojovanie si materského jazyka.
Komplexný a zážitkový prístup k vzdelávaniu s ohľadom na všestranný rozvoj.
Deti základy pozitívnych hodnôt vstrebávajú prirodzene, prostredníctvom postáv a príbehov, ktoré si obľubia a stotožnia sa s nimi. Rozvíjajú svoje motorické schopnosti, logické myslenie, komunikáciu i tvorivosť.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en