Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                  Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                               Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Dominika Eliašová

Učiteľky:                 Lenka Lukáčová
                                Lenka Jecková

           


AKTIVITY JÚN 2024


Deň detí v MŠ
- športové dopoludnie                                             3.6.2024

Návšteva ZOO
Košice -Kavečany                                                    4.6.2024

Návšteva Botanickej záhrady                                 7.6.2024

Koncert uja Ľuba                                                   17.6.2024
- v priestoroch MŠ

Koncoročná rozlúčka na Aničke                             21.6.2024 od 15.30 h.
   Koncert - Usmievanka
   Deň otcov
   Rozlúčka s predškolákmi
   Občerstvenie, voľný programAKTIVITY MÁJ  2024


Generálka programu v CVČ Domino                        7.5.2024

Akadémia pri príležitosti Dňa matiek                   13.5.2024 o 15.30 h.             CVČ Domino

Beseda s včelárom na školskom dvore                  20.5.2024

Skríningové vyšetrenie detského zraku                24.5.2024

Turistická vychádzka k Jazeru
"Príroda okolo vodných tokov"                               31.5.2024
AKTIVITY APRÍL  2024


Rozprávka: Permoníkové dobrodružstvá                  17.4.2024                                            
Usmievanka: Deň Zeme                                           22.4.2024

Hókusy-pokusy s vodou                                           25.4.2024

Koncoročné fotenie                                                26.4.2024
Spojené s edukačným programom vo sférickom kine


AKTIVITY MAREC  2024


Škôlka na ľade                                                           2.3.2024
Aréna Sršňov (podľa pozvánky)

ASTRO SHOW - prenosné planetárium                     5.3.2024
Rozprávka o Mliečnej ceste
Priestory MŠ

Šípová Ruženka                                                         7.3.2024
Divadlo Gašparko
Priestory MŠ

Čítame pre radosť                                                   13.3.2024
1. Slávnostné otvorenie triednych knižníc
2. Burza kníh v popoludňajších hodinách

DEŇ  VODY                                                            22.3.2024
Hokusy, pokusy s vodou

Školské kolo v prednese poézie a prózy                  26.3.2024

Veľkonočné radovánky                                            27.3.2024


AKTIVITY FEBRUÁR 2024TANGRAMIÁDA                                                        9.2.2024

Valentínsky deň vo Vilôčke                                        14.2.2024

Otvorená hodina pre rodičov
- konzultačné popoludnie                                           19.2.2024

Vesmírne dobrudružstvo
Divadelné predstavenie o Slnečnej sústave               22.2.2024

EKOVÝCHOVA
Chránime Zem                                                           23.2.2024


 

AKTIVITY JANUÁR 2024

                     
Projekt môj strom -
Turistická vychádzka                                               11.1.2024

Školský karneval                                                      31.1.2024


AKTIVITY DECEMBER 2023


Rozsvietenie Adventného venca                             4.12.2023                      Školský dvor

MIKULÁŠ vo Vilôčke                                             6.12.2023                    Divadelné predstavenie spojené s návštevou Mikuláša

Vianočná besiedka                                                13.12.2023 


Vianoce vo Vilôčke                                                19.12.2023
Zdobenie medovníkov, rozbaľovanie darčekov,   
slávnostné stolovanie   

Preventíny program
Zdravá životospráva a zdravý chrup                     
21.12.2023                          V spolupráci s RÚVZ

     

AKTIVITY NOVEMBER 2023


Workshop                                                                6.11.2023 o 16.00 h.
Ako naučiť deti zvládať emócie

Deň materských škôl                                                7.11.2023
Školská aktivita

Vianočné fotenie                                                       9.11.2023

Triedne rodičovské združenie                                   13.11.2023

Preventíny program Zdravá výživa
a ústna hygiena                                                         16.11.2023
V spolupráci s RÚVZ

Zbierka pre útulok Malá farma                                  20.11.2023

O neposlušných baciloch s ujom Ľubom                      22.11.2023
Tématický koncert v priestoroch MŠ


AKTIVITY OKTÓBER 2023


Divadelné predstavenie "V kráľovstve varešiek"       4.10.2023 o 9.00 h.
V priestoroch MŠ

Vitamínové kráľovstvo                                              9. - 13.10.2023
Projekt školy zameraný na zdravý životný štýl

So šarkanom opreteky                                              17.10.2023
 


Jeseníčkové tvorenie                                                24.10.2023  15.00-17.00 h.
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi v ŠJ

Výlet na BETLIAR                                                     28.10.2023  sobota
Pre deti, rodičov  a pedagógov


AKTIVITY SEPTEMBER 2023


Začiatok školského roka 2023/2024                              4.9.2023
Vítať bude Minnie a Mickey

Plenárna schôdza                                                             6.9.2023 o 16.00 hod.
Školská jedáleň

Bezpečne do školy                                                          13.9.2023
Projekt KR PZ

Európsky týždeň športu                                                  28.9.2023 
Športové aktivity pre deti na školskom dvore

Deň mlieka                                                                      29.9.2023 
Tvorivosť na tému: mlieko, ochutnávka mliečnych produktov 


              Vilôčka praje úspešný školský rok 2023 -2024


                                


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en