Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám./ 

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                    Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                                Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Zuzana Palenčárová

Učiteľky:                 Júlia Sivá
                                Henrieta Vargová
                                          Slavomíra Chovanová

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.


     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie sú všetky hromadné aktivity rodičov a detí (napr. Košický hrad) preložené na neurčito, prípadne sa budú realizovať priamo v MŠ bez účasti rodičov. 
     Pri všetkých plánovaných aktivitách môže dochádzať k zmene, z toho istého dôvodu.

Ďakujeme za pochopenie.

                                
AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15  

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

        
AKTIVITY OKTÓBER 2020


Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00


AKTIVITY SEPTEMBER 2020


Začiatok školského roka 2020/20201                      2.9.2020

Plenárna schôdza a triedny aktív                                            8.9.2020 o 16.00

Vyrobiť 3D srdiečko                                             21.9. - 25.9.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD
 Babadlo - Palculienka                                        21.9.2020 o 9.00
/Školský dvor/

Európsky týždeň športu 
športové aktivity 
detí                                             29.9. - 30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ     28.9.2020                                       
               
Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en