Súkromná materská škola Vilôčka - VEVERIČKY

 
 
VEVERIČKY

Trieda Veveričiekje určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory,
                            pohybové a zdravotné cvičenia
.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                   Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. 
                               Osobná hygiena.

Triedna učiteľka:    Martina Czölderová

Učiteľka:                 Monika Vojteková
                                 

Krúžky:                   Krúžok Halúzka (pondelok o 15:00)
                               Krúžok Hviezdička (streda o 14.00)AKTIVITY MAREC 2020


Poďme spolu šetriť energiu                                  5.3.2020
/Hry pre deti SMŠ/

Divadlo v priestoroch MŠ                                                       10.3.2020

Školské kolo Súťaže v prednese                         12.3.2020

Muzikálová rozprávka s Ujom Ľubom                   16.3.2020


Odborná prednáška pre rodičov
/Mgr. Oríšková: Logopedická starostlivosť/       17.3.2020 o 16.00 hod.

Odovzdanie literárneho dielka
/Prokekt FG/      
                                              
20.3.2020

Deň vody                                                             24.3.2020
/Odpoludňajšie hry pre deti a rodičov/

Turistická vychádzka                                          26.3.2020


Predbežné termíny niektorých  aktivít na marec  - jún  2020

 marec  

Termín

Aktivita

Určená pre :

13.03.2020

„súťaž“ v prednese poézie a prózy

všetky triedy

16.03.2020

Bedesa s logopedičkou

všetky triedy

20.03.2020

Doniesť literárne dielko (projekt)

všetky triedy

 apríl  

Termín

Aktivita

Určená pre :

03.04.2020

„súťaž“ v speve

všetky triedy

06.04.2020

Doniesť ikebanu  - téma Veľká noc ( projekt)

všetky triedy

20.- 23.04.2020

otvorená hodina pre rodičov

postupne po triedach

  máj  

Termín

Aktivita

Určená pre :

05.05.2020

Dopoludnie: generálka  v KS Južan

všetky triedy

06.05.2020 od 16:00

Besiedka Deň matiek a rozlúčka s prípravkármi

všetky triedy

11.5.-15.5.2020

Škola v prírode

Prihlásené deti od 5 rokov

30.5.2020 – sobota

Hry pre rodičov a deti – Slnečný majer

Podľa záujmu

Podľa dohody

Orientačný beh

Podľa záujmu

 Jún 

Termín

Aktivita

Určená pre :

02.06.2020

Bábkové predstavenie  v BD Tajovského ulica

všetky triedy

08.-19.06.2020

Plavecký výcvik

Prihlásené deti

11.06.2020 od 16:00

Deň otcov

2. poschodie

18.06.2020 od 16:00

Deň otcov

1. poschodie

23.06.20

Rozlúčka s prípravkármi v MŠ

všetky triedy

01.06.2020

MDD hry pre deti

všetky triedy

03.06.2020

Obchod – projekt

všetky triedy

 

 AKTIVITY FEBRUÁR  2020


Karneval                                                                              5.2.2020
                                                                                         
Klauniáda - predstavenie Divadla v kufri                              6.2.2020
                                                                                                                       ( 9.15 hod.) 

Lyžiarsky výcvik                                                                   10. - 14.2.2020
(prihlásené deti)                                                                                      

Otvorená hodina A.J.                                                            18.2.2020  
( začiatočníci)                                                                                                   (15.30 hod.)

 Zbierka pre útulky zvierat                                                     27.2.2020
AKTIVITY JANUÁR  2020


Turistická vychádzka do blízkeho okolia                                10.1.2020

Triedny aktív                                                                         23.1.2020 15.30

Čajové odpoludnie pre starých rodičov                                  28.1.2020 15.20                                    
Súťaž tried v stavaní snehuliaka                              podľa snehových podmienok


Prajeme Vám v roku 2020 zdravie, pohodu a radosť zo života.
AKTIVITY DECEMBER  2019


Mikuláš v MŠ a spoločné foto                                                 4.12.2019

Divadelné predstavenie pre deti v MŠ
Šmolkovia a Mikuláš                                                                6.12.2019

Doniesťdoma vyrobené vianočné ikebany                                9.12.2019
(budú odovzdané do nemocnice), projekt FG

"Ako sa starať o psíka"                                                         10.12.2019
(stretnutie detí so psíkom a beseda o starostlivosti)

Dofocovanie detí s vianočným motívom                                  11.12.2019
(prihlásené deti)

Nahlásiť dochádzku detí do MŠ
v termíne od 22.12.2019 do 7.1.2020                                     13.12.2019  
              
Vianočná besiedka                                                                 17.12.2019 o 15.30 

Vianočný koncert - Usmievanka v MŠ                                    19.12.2019

Testovanie detí 1. termín                                                       20.12.2019
(prihlásené deti v UPJŠ Košice, 2. termín bude 17.1.2020)                                 od 14.00 do 17.00

AKTIVITY NOVEMBER  2019


Tom a ELO - predstavenie pre deti                                         7.11.2019  
v priestoroch škôlky                                                               
 ( 9.00 hod.)


Zber ošatenia pre Detský domov v Barci                           11.11. až 13.11.2019


Zdravé zúbky - stretnutie detí s odborníkmi s RÚVZ              12.11.2019
                                                                                                                         ( 9.00 a 9.30 hod.) 

Zdravé očká - kontrola zraku                                                  13.11.2019
 ( podľa záujmu rodičov)                                                                                       ( 9.00 hod.)


Odborná prednáška a možnosť informovania
pre rodičov                                                                             13.11.2019
 ( "Športový talent" - nájdeme ten správny šport pre Vaše dieťa                         ( 16.00 hod.)
   prof. Junger, UPJŠ Košice )    


 
Kurz korčuľovania                                                              18.11. - 29.11.2019
  ( prihlásené deti)


 Tvorivé dielne  rodičia a deti                                                                  27.11.2019
                                                                                                                          ( 15.15 - 16.30 hod.)AKTIVITY OKTÓBER  2019


Konferencia pre rodičov "Dieťa v modernom svete"                 4.10.2019           (viď pozvánka)  

Zdravá výživa - rozhovor s odborníkom                                    8.10.2019

Ochutnávka zdravej výživy v škole,
pre rodičov a deti                                                                   16.10.2019
 (doniesť ukážku zdravej stravy)                                                                   od 15.15 do 17.00

Hry a pohyb na Morskom oku                                                  19.10.2019
(prihlásené rodiny)

Prednáška s psychologičkou                                                    23.10.2019 
16.00

Chováme a staráme sa o vtáčiky                                             24.10.2019 
9.00
AKTIVITY SEPTEMBER  2019


Začíname nový školský rok 2019/2020 
s maskotom                                                                   2.9.
2019 
 
 
"Pohybuj sa a raduj sa"
aktivita pre deti s rodičmi na Zlatej Idke                     8.9.2019                   
                                                                                                       
 Plenárna schôdza a triedny aktív                                  9.9.2019  o 16.15 hod.
                                                              
                                                                                       Zasadnutie Rady školy                                                10.9.2019 o 15.30 hod.
zvolení členovia
 
 Bábkové divadlo Babadlo
"O psíčkovi a mačičke"                                                18.9.2019 
o 9.00 hod.

 Európsky týždeň športu,
športové aktivity detí                                                  24.9.2019

Doniesť knihu do "školskej knižnice"  -                       
projekt Euráčik                                                       do 30.9.2019
 

 
AKTIVITY JÚN  2019


Tancujeme, spievame - 
diskotéka pri príležitosti MDD                                     3
.6.2019 o 10.00
 
(školský dvor)
 
Športové dopoludnie                                                     6.6.2019 o 9.00  
(ukončenie projektu Svět nekončí za vrátky)                                                                                                          
 Návšteva ZOO v Botanickej záhrade                          12.6.2019 o 9.30
                                                              
                                                                                       Odpoludnie s oteckom na golfovom ihrisku
Alpinka                                                                        14.6.2019 
o 16.00  
       

  Z dôvodu plánovania prevádzky materskej školy 
v letných mesiacoch, prosíme o nahlásenie
dochádzky Vášho dieťaťa v mesiacoch júl-august              do 14.6.2019
 (osobne v triede alebo e-mailom)

"Obchodný dom Vilôčka"                                                      18.6.2019 od 15.00 do 16.30
 (ukončenie projektu Šetrím si...)                                                                                       
 

 

                                                   
AKTIVITY MÁJ  2019


Odborná prednáška pre rodičov
 "Dieťa v modernom svete"                                             
9.5.2019 o 15.45
 
(PaeDr. Jana Svobodová, ČR)                                                                                                      
 Návšteva ZOO v Botanickej záhrade                             14.5.2019 o 9.15
                                                              
                                                                                          Deň matiek - besiedka na školskom dvore                      16.5.2019 o 15.15  
       

  Výlet do Betliara                                                                   19.5.2019   (nedeľa) 
  (prihlásené rodiny)

 Orientačný beh - rodičia a deti                                             23.5.2019 
 
  (projekt 1-2-3...)                                                                                       od 15.15 do 16.45


 Triedny aktív pre rodičov
                                                            28.5.2019 o 15.30

 Medzinárodný deň detí -
 Návšteva bábkového divadla                                                   
31.5.2019 o 8.30
 Slniečko a snežní ľudkovia                                                                     AKTIVITY APRÍL  2019


Bábkové divadlo Babadlo                                          2.4.2019 o 9.00 

Tvorivé dielne rodičia a deti -
výroba veľkonočných vajíčok
(projekt 1-2-3...)                                                                11.4.2019 
od 15.15 do 16.45
                                                                                                                          v školskej  jedálni           
                      
Galakoncert Tanečné štúdio Hviezdička                  12.4.2019 
(Jeddlíková - prihlásené deti)        
                                                                           

Otvorená hodina krúžku Konverzácia anglického
jazyka  
(prihlásené deti)                                                                                            16.4.2019 
od 16.00 do 16.40

Exkurzia do Botanickej záhrady - rastliny                     17.4.2019  o 9.15

Deň zeme - sadenie kvetov - farebný balkón                  25.4.2019 dopoludnie 

Sadenie byliniek (podľa projektu)                  AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                   jedálni

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019 
od 15.15 do 16.45 

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019 
 9.30

Hasiči v materskej škole                                                  podľa dohody
AKTIVITY FEBRUÁR  2019


Výroba búdky z odpadového materiálu
rodič a dieťa                                                               od 18.2. do 22.2.2019

Karneval a fotenie
deti sú v maskách celý deň                                           20.2.2019        


Turistická vychádzka, blízke okolie
rozvešanie búdok                                                          26.2.2019AKTIVITY JANUÁR  2019


Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                10.1.2019 o 16:30

Planetárium v SMŠ                                                       16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                               22.1.2019 o  9:00

Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                 23.1.2019 
od 15:30 do 17:00 

Triedny aktív                                                                28.1.2019 o 15:45


AKTIVITY DECEMBER 2018

Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            
06.12.2018 o 09:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ Miškovecká           07.12.2018 o 09:00

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         11.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                             16.12.2018 dopoludnie


AKTIVITY NOVEMBER 2018

Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi a vernisáž šarkanov              07.11.2018 od 15:15

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ                                   28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody
 

AKTIVITY OKTÓBER 2018

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Predstavenie Tom a Elo                                                         09.10.2018 o 09:15

Prednáška logopedičky pre rodičov                                       10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                              7.11.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018


AKTIVITY SEPTEMBER 2018


Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           05.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:00 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018(sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018
  
               

Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle.  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en