Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od  štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Adela Smetanová

Učiteľka:               Natália Štofanová
                              Beáta Domonkošová

Krúžky:                  Dajme gól - šport (pondelok 14.30-15.30)
                              Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)

                              Hviezdička - moderné tance (streda 14.30-15.15)
                              Anglický jazyk - konverzácia (utorok 14.15-15.00, 15.00-15.45)
                              Výtvarný krúžok (pondelok 15.00-15.45)                                                                            Pohybová príprava - šport (štvrtok 14.30-15.15) 
                              Črievička - baletná príprava (piatok 15.00-15.45)  
AKTIVITY OKTÓBER 2023


Divadelné predstavenie "V kráľovstve varešiek"       4.10.2023 o 9.00 h.
V priestoroch MŠ

Vitamínové kráľovstvo                                              9. - 13.10.2023
Projekt školy zameraný na zdravý životný štýl

Návšteva knižnice                                                     10.10.2023

So šarkanom opreteky                                              17.10.2023
 


Turistická  vychádzka do lesoparku Furča                19.10.2023 
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody
a zberom prírodnín na jesenné tvorenie

Jeseníčkové tvorenie                                                25.10.2023  15.00-17.00 h.
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi v ŠJ

Výlet na BETLIAR                                                     28.10.2023  sobota
Pre deti, rodičov a pedagógov

Aby sme si rozumeli                                                    
Projekt pre Líštičky.
Aktivita zameraná na emocionálnu oblasť a inklúziu.


AKTIVITY SEPTEMBER 2023


Začiatok školského roka 2023/2024                              4.9.2023
Vítať bude Minnie a Mickey

Plenárna schôdza                                                             7.9.2023 o 16.00 hod.
Školská jedáleň

Návšteva knižnice                                                          12.9.2023

Bezpečne do školy                                                          13.9.2023
Projekt KR PZ

Európsky týždeň športu                                                  28.9.2023 
Športové aktivity pre deti na školskom dvore

Deň mlieka                                                                      29.9.2023 
Tvorivosť na tému: mlieko, ochutnávka mliečnych produktov

 

              Vilôčka praje úspešný školský rok 2023-2024


 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en