Súkromná materská škola Vilôčka - LÍŠTIČKY

 
 
LÍŠTIČKY

Trieda Líštičiek je určená pre detičky vo veku od troch do štyroch rokov a nachádza sa na 2. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám. /

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie 
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita, 
                            osobná hygiena

08:00 – 08:40       Hry a činnosti podľa výberu, ranný kruh, rozhovory, pohybové 
                             a zdravotné cvičenia
.

08:40 – 9:20       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

9:20 – 11:45        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa 

                             výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                             osobná hygiena.

11:45 – 12:15         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.
                          

12:15 – 14:00        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku. 
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:15 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15        Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                       (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované). 
                              Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia. Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:  Monika Vojteková

Učiteľka:               Martina Czölderová
                                

Krúžky:                   V prvom polroku nie sú.
 
     Vážení rodičia, vhľadom na aktuálny vývoj hygienicko-epidemiologickej situácie sú všetky hromadné aktivity rodičov a detí (napr. Košický hrad) preložené na neurčito, prípadne sa budú realizovať priamo v MŠ bez účasti rodičov. 
     Pri všetkých plánovaných aktivitách môže dochádzať k zmene, z toho istého dôvodu.

Ďakujeme za pochopenie.

                                
AKTIVITY NOVEMBER 2020

Moje zúbky - prednáška RÚVZ                          
             2.10.2020   o 9.00

Fotenie prihlásených detí - vianočná tématika      3.11.2020 od 8.15  

Návšteva múzea                                                     6.11.2020 o 9.00

Deň dobra - pomoc útulku, FG projekt                                12.11.2020

Turistická vychádzka- pozorovanie stromu                      19.11.2020 o 9.00

Návšteva knižnice                                            podľa dohody a epidemiologickej situácie


AKTIVITY OKTÓBER 2020


Stretnutie rodičov a detí Kavečany veža                    3.10.2020 o 9.00
                                                                             Amfiteáter Košický hrad
                                                                             (podľa vývoja situácie)

Návšteva ZOO                                                      7.10.2020

Ochutnávka zdravých jedál v ŠJ                           13.10.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

Máme doma psíka (náučný program o živote 
psíka a život s psíkom ) 
                                         15.10.2020 o 9.00

Prišla jeseň (pozorovanie stromu – park v Barci)    16.10.2020 o 16.00

Návšteva knižnice                                                  podľa vývoja situácie 


AKTIVITY SEPTEMBER 2020


Začiatok školského roka 2020/20201                      2.9.2020


Plenárna schôdza a triedny aktív                                           10.9.2020 o 16.00

Vyrobiť 3D srdiečko                                             21.9. - 25.9.2020
/Projekt 12345..., Rodičia a deti/

BD
 Babadlo - Palculienka                                        21.9.2020 o 9.00
/Školský dvor/

Európsky týždeň športu 
športové aktivity 
detí                                             29.9. - 30.9.2020

Výstava srdiečok  k Svetovému dňu srdca v MŠ     28.9.2020 

                                      
                
Aj v školskom roku 2020/2021 sa tešíme na spoločné chvíle. 
                
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en