Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:

07:00 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:30         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                   Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                               Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Veronika Zorská

Učiteľky:                 Veronika Grešová
                                Valéria Ričaniová

Krúžky:                   Krúžok moderného tanca (streda od 14:00)
                               Krúžok ľudovej hudby a tanca (štvrtok o 15:00)
        


AKTIVITY MAREC  2019


Bábkové divadlo Slniečko                                         4.3.2019

Doniesť knihu do "obchodu" na predaj
(na lístočku meno dieťaťa, názov knihy, cena)                     od 4.3.2019 do 5.3.2019                        
Obchod s knihami - predaj                                       6.3.2019 od 15.15 v školskej                                                                                                                                  jedálni

Výroba knihy, leporela - rodič a dieťa
(projekt 1 - 2 -3...)                                                                           od 11.3.2019 do 15.3.2019

Otvorenie detskej knižnice v SMŠ - detskí autori          od 18.3.2019 do 22.3.2019

Deň vody - odpoludnie s rodičmi
aktivity na školskom dvore                                              21.3.2019
od 15.15 do 16.45 

Školské kolo v prednese poézie, prózy a spevu                26.3.2019
 9.30

Hasiči v materskej škole                                                  podľa dohody
AKTIVITY FEBRUÁR  2019


Výroba búdky z odpadového materiálu                                     
rodič a dieťa                                                           od  18.2.2019 do  22.2.2019


Karneval, fotenie                                    
deti sú v maskách celý deň                                            20.2.2019 


Turistická vychádzka, blízke okolie 
rozvešanie búdok                                                            26.2.2019 AKTIVITY JANUÁR  2019


Odborný seminár (učiteľky SMŠ)                                     10.1.2019 o 16:30

Planetárium v SMŠ                                                            16.1.2019 o  9:30

Hudobné predstavenie Usmievanka                                    22.1.2019 o  9:00

Odpoludnie v SMŠ  - postavme si snehuliaka                      23.1.2019
od 15:30 do 17:00 


Triedny aktív                                                                     28.1.2019 o 15:45


                         

AKTIVITY DECEMBER 2018


Meranie zraku                                                                      05.12.2018 o 8:30

Mikuláš a predstavenie pre deti                                            06.12.2018 o 9:15

Vianočné predstavenie pre deti od SZUŠ
Miškovecká                                                                            07.12.2018 o 9:00

Vianočná besiedka  a vystúpenia pre rodičov                         11.12.2018 o 15:30 

Veci do útulku pre zvieratá (Projekt 1-2-3)             Od 11.12.2018 do 13.12.2018

Beseda s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov                         14.12.2018 o 09:15

"Zima problém nerobí" - nedeľa v ZOO                              16.12.2018 dopoludnieAKTIVITY NOVEMBER 2018

 

Doniesť vyrezanú tekvičku - výstava (projekt 1-2-3-...)                                05.11.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi a vernisáž šarkanov              07.11.2018 od 15:15

Odborný seminár pre učiteľky košických MŠ                                   28.11.  - 29.11.2018

Depistáž zraku detí                                  
                                                podľa dohody

Dofocovanie detí do fotoknihy                  
                                               podľa dohody
 


AKTIVITY OKTÓBER 2018

 

Fotenie detí (sada pre rodičov)                                                         02.10.2018

Predstavenie Tom a Elo                                                         09.10.2018 o 09:15

Prednáška logopedičky pre rodičov                                       10.10.2018 o 16:00 

Kurz korčuľovania (pre prihlásených)                             od 15.10. do 29.10.2018

Deň výživy – ochutnávka zdravých jedál                               16.10.2018 od 15:00

Doniesť vyrobeného šarkana (Projekt 1,2,3...)                               do 22.10.2018

Čajové odpoludnie so starými rodičmi                                                7.11.2018   
a vernisáž šarkanov                                                                 od 15:15 do 16:30

Dopravná výchova – Bezpečne na ceste                                              29.10.2018


AKTIVITY SEPTEMBER 2018

 

Začiatok školského roka 2018/2019                                     03.09.2018 o 07:00

Plenárna schôdza a triedny aktív                                           05.09.2018 o 16:15

Zasadnutie Rady školy                                                           11.09.2018 o 16:30 

Prihlasovanie detí na krúžkovú činnosť                                         do 14.09.2018

Prednáška RÚVZ na tému „Ústna hygiena“                             17.09.2018 o 09:00

Bábkové divadlo Babadlo predstavenie „Palculienka"             18.09.2018 o 09:00

Tajomstvo prírody v rozprávke – remeslá na hrade           22.09.2018 (sobota)   
s gulášom a prekvapením                                                                   od 9:30

Európsky týždeň športu – aktivity detí a rodičov           od 24.09.do 28.09.2018


 
               
Aj v školskom roku 2018/2019 sa tešíme na spoločné chvíle.

 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en