Súkromná materská škola Vilôčka - MEDVEDÍKY

 
 
MEDVEDÍKY

Trieda Medvedíkov je určená pre detičky vo veku od dvoch do troch rokov a nachádza sa na 1. poschodí školy.

Rozvrh denných činností:
/Na základe nariadení hlavného hygienika a opatrení vlády v súvislosti s koronavírusom Covid - 19 môže dochádzať k určitým prevádzkovým zmenám./ 

6:45 – 08:00   Schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia                             aktivita navodená priamo i nepriamo usmerňovaná, navrhovanie
                            aktivít, individuálne/skupinové – vzdelávacia aktivita,
                            osobná hygiena

08:00 – 08:15       Ranný kruh, rozhovory, pohybové a zdravotné cvičenia.

08:15 – 08:40       Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata.

08:40 – 11:10        Plánované vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa

                            výberu detí, pohybové a zdravotné cvičenia, pobyt vonku,

                            osobná hygiena.

11:10 – 12:00         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed.

12:00 – 14:30        Odpočinok, zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita
– podľa individuálnych osobitostí detí a potreby spánku.
V letnom období sa spánok môže skracovať podľa potrieb detí, osobná hygiena.

14:30 – 14:50         Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant.

14:50 – 17:15         Plánované vzdelávacie aktivity, hry a  činnosti podľa výberu detí                                      (individuálne/skupinové, priamo i nepriamo usmerňované).                                                  Pobyt vonku /podľa ročného obdobia a počasia.
                               Osobná hygiena.


Triedna učiteľka:    Petra Forgáčová

Učiteľky:                 Martina Demková
                                Jarmila Kanászová - riaditeľka MŠ

Krúžky:                    Lampášik - folklórne tance (utorok 15.00-15.45)
                                     KidsFun Academy (streda 15.30-16.15)              

AKTIVITY FEBRUÁR 2023

Karneval                                                                       3.2.2023 o 9.00 hod.
(školské priestory) 

Ekovýchova v MŠ                                                                         13.2.2023 o 9.00  hod. 

Otvorená hodina pre rodičov -
Konzultačné popoludnie                                                14.2.2023 o 15.00 hod.

Turistická vychádzka do ZOO
"Objavujeme svet"                                                       21.2.2023

ASTRO SHOW - Planetárium v MŠ                              23.2.2023


AKTIVITY JANUÁR 2023


Divadelné predstavenie                                                 10.1.2023
(školské priestory) 

Projekt môj strom                                                         11.1.2023
(v dopoludňajších hodinách)

Novoročný punč na Jahodnej                                         13.1.2023
(v popoludňajších hodinách,
pokyny budú zaslané e-mailom)


AKTIVITY DECEMBER 2022


Rozsvietenie Adventného venca                                       1.12.2022
(školský dvor)    

Mikuláš vo Vilôčke                                                            5.12.2022

Vianočná ikebana pre seniorov                                          5.12.-15.12.2022     
(pokyny budú rodičom zaslané e-mailom)

Pečenie medovníčkov                                                        13.12.2022

Vianočné divadelné predstavenie 
"Od Ondreja do Troch kráľov"                                         20.12.2022
(školské priestory)

VIANOCE vo Vilôčke                                                        21.12.2022
(sviatočný obed, darčeky, vianočný pozdrav pre rodičov)                                       AKTIVITY NOVEMBER 2022


Deň materských škôl                                                   4.11.2022
Školská aktivita                 

Vianočné fotenie                                                        14.11.2022

Dentálna hygiena                                                        24.11.2022
Preventívny program v spolupráci s RÚVZ KošiceAKTIVITY OKTÓBER 2022


Môj strom
Turistická vychádzka spojená s pozorovaním jesennej prírody                   5.10.2022                                                                                                            

Jeseníčkové tvorenie pri čaji                                      11.10.2022
Tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi   

V kráľovstve kráľa Ovocníčka
Projekt zameraný na zdravý životný štýl   

       

AKTIVITY SEPTEMBER 2022


Začiatok školského roka 2022-23                                 5.9.2022  

Plenárna schôdza                                                           7.9.2022 o 16.00 h.

Prerušená prevádzka MŠ z dôvodu celodennej
odstávky vody                                                              13.9.2022 


Európsky týždeň športu                                      19.9.-23.9.2022 
Športové aktivity na školskom dvore


Bezpečne do školy                                                 27.9.2022 
Projekt KR PZ
              Vilôčka praje úspešný školský rok 2022 -2023


                                


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en