Súkromná materská škola Vilôčka - FUTBALOVÝ KRÚŽOK

 
 
FUTBALOVÝ KRÚŽOK DAJME  SPOLU GÓL

Krúžok „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Veľkou výzvou dnešnej doby je totiž zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o šport. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala šport do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz čím ďalej tým menej. Preto je vhodné ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. V minulom školskom roku SFZ začal realizovať projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal).

Ciele krúžku sú:

 • Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 • Osvojenie si základných pohybových návykov
 • Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
 • Rozvoj kognitívnych funkcií detí
 • Motivovať deti k športovej aktivite
 • Vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite - futbalu
 • Hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a samotnej hry 

Ide o vytvorenie pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pre deti na materských školách/základných školách s materskou školou pod vedením športových odborníkov - trénerov s platnou futbalovou licenciou z futbalových klubov v obciach a mestách. Počas jedného mesiaca športový odborník - futbalový tréner zrealizuje 4-5 pohybovo-športových aktivít.

Počet detí a trénerov na jednej pohybovo-športovej aktivite je stanovený nasledovne: počet detí od 10 do 15 na 1 skupinu – musia byť prítomní 2 tréneri, v prípade menšieho počtu deti, tzn. od 7 do 9 deti (1 skupina - 1 tréner)

Počas pohybovo-športových aktivít sú prítomné aj triedne učiteľky materskej školy, ktoré dohliadajú na ostatné deti, ktoré sa pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal nezúčastňujú

Pohybovo-športová aktivita má rôzne zameranie:

1. všeobecný pohybový rozvoj:

všeobecná pohybová príprava a koordinácia

rýchlosť

obratnosť


2. rôzne formy hier a súťaží:

pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry)

pohybové hry s loptou

pohybové hry so zameraním na futbal

 

3. voľná hra:

väčší počet skupín, mini ihrísk, bránok a väčší počet gólov...

2 v 2

3 v 3

 

Pozitíva krúžku:

 • vytvorenie záujmovej aktivity pre deti
 • podpora pravidelného návyku detí k pohybovej aktivite
 • realizácia pohybovo-športových aktivít so zameraním na šport priamo v priestoroch školy
 • atraktivita pre deti, ale aj rodičov
 • športový odborník = kvalifikovaný tréner s platnou futbalovou licenciou
 • zdravotná stránka – obezita, posilňovanie imunitného systému detí
 • komfort pre rodičov v starostlivosti o deti  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en