Súkromná materská škola Vilôčka - NAŠE TRIEDY

 
 
 NAŠE TRIEDY

Vážení rodičia, 

radi by sme Vám predstavili jednotlivé triedy našej materskej školy a ich aktivity, ktoré v priebehu aktuálneho mesiaca realizujú. Individuálna staroslivosť je zabezpečená v štyroch triedach. V každej z nich je zapísaných maximálne 15 detičiek
v starostlivosti 2 až 3 pani učiteliek v závislosti od veku detičiek.

Vilôčka poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj iné služby podľa potrieb rodičov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s prihliadnutím na podmienky školy.  
AKTUÁLNE TÝŽDENNÉ TÉMY


Jún             Slnečné leto

                     Týždeň plný zábavy

                     Slovensko moje
                  
                     Cestujeme

                     Je tu leto


Máj              Život okolo nás

                     Mamička a bábätko

                     Kde bývam - moje mesto
                  
                     Svet farieb a tvarov

                     Poďme spolu do prírody


Apríl            Krásy prírody

                     Tajomstva lesa

                     Jarné kvety
                    
                     Sviatky jari

                     Deň zeme


Marec         Zvedavé slniečko

                     Príroda sa prebúdza

                     Kniha - náš kamarát
                    
                     Z rozprávky do rozprávky

                     Zvieratá z dvora


Február        Cestou necestou

                     Karneval

                     Doprava
                    
                     Predmety a ich vlastnosti

                     


Január          Biela zima

                     Kráľovstvo snehu a ľadu

                     Zimné radovánky
                   
                     Vtáci v zime

                     


December     Sviatky zimy

                     Mikuláš

                     Zima sa blíži

                     Tešíma sa na Vianoce


November     Ľudské telo

                     Ako funguje moje telo

                     Kto nám pomáha

                     Chcem byť zdravý

Október       Prišla jeseň

                     Jeseň v ovocnom sade

                     Na poli a v záhrade

                     Les a lesné zvieratá

September    Poď sa hrať

                     Naša škola

                     Bezpečne v škole a pri škole

                     S čím sa budem hrať

                   

V prípade Vašich otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo nám napíšte. Formulár nájdete v sekcii Kontakt → Napíšte nám.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en