Súkromná materská škola Vilôčka - NAŠE TRIEDY

 
 
 NAŠE TRIEDY

Vážení rodičia, 

radi by sme Vám predstavili jednotlivé triedy našej materskej školy a ich aktivity, ktoré v priebehu aktuálneho mesiaca realizujú. Individuálna staroslivosť je zabezpečená v štyroch triedach. V každej z nich je zapísaných maximálne 15 detičiek
v starostlivosti 2 až 3 pani učiteliek v závislosti od veku detičiek.

Vilôčka poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, ako aj iné služby podľa potrieb rodičov. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Východno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s prihliadnutím na podmienky školy.  
AKTUÁLNE TÝŽDENNÉ TÉMY


September    Poď sa hrať

                     Naša škola

                     Bezpečne v škole a pri škole

                     S čím sa budem hrať


Jún               Slnečné leto

                       Detské radovánky

                      Moja vlasť - Slovensko

                      V zdravom tele zdravý duch
                     
                     
Letné športy

Marec          Zvedavé slniečko

                     Kniha náš kamarát
                     
                     Z rozprávky do rozprávky
                      
                     Príroda sa prebúdza


Február       Cestou necestou

                      Karneval - fašiangy

                      Dopravné prostriedky

                      Predmety a ich vlastnosti
                     
                      Objavujeme svet


Január          Biela zima

                      V kráľovstve snehu a ľadu

                      Zimné športy

                      Príroda v zime
                     
                      Zvieratá v zime


December     Sviatky zimy

                      Mikuláš

                      Zima sa blíži

                     Tešíme sa na Vianoce


November     Moje telo

                     Čo nám radi počasie

                     Kto nám pomáha ? (profesie)

                     Chcem byť zdravýOktóber       Prišla jeseň

                     Jeseň v ovocnom sade

                     Na poli a v záhrade

                     Les a lesné zvieratá
                

V prípade Vašich otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo nám napíšte. Formulár nájdete v sekcii Kontakt → Napíšte nám.


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en