Súkromná materská škola Vilôčka - KRÚŽKY

 
 
   KRÚŽKY


Vážení rodičia,

napriek tomu, že výchovno-vzdelávací proces vo Vilôčke je veľmi pestrý a plný rôznych aktivít, exkurzií a projektov, radi by sme obohatili školský život Vašich detičiek o ponuku viacerých krúžkov. Našim cieľom je rozšíriť im možnosti poznávania okolitého sveta, rozvíjať ich prirodzený talent a podporiť túžbu po objavovaní nových poznatkov hravou a zábavnou formou. Všetky krúžky boli zvolené na základe dlhoročných skúseností ich lektorov a sú prispôsobené vekovej štruktúre a schopostiam detičiek.
Napriek tomu, že väčšina krúžkov je koncipovaná pre deti staršie ako štyri roky, v prípade záujmu rodičov a po následnej konzultácii s pani triednou učiteľkou a lektorom sa ich môžu zúčastniť i detičky mladšie.

V školskom roku 2023 / 2024 sú pre našich žiakov k dispozícii nasledovné krúžky:

PONDELOK

1. Výtvarný krúžok  - určený pre  3-4r. deti. Krúžok vedie pani učiteľka Mgr. Dominika Eliášová v čase od 15:00 do 15:45 hod.
 

2. Dajme spolu gól - krúžok vedie p. Ivan Tomčo, ktorý je trénerom v rámci projektu "Tréneri v škole". Aktívne pracuje s deťmi v oblasti športu. Venuje sa všestrannej pohybovej príprave detí, najmä futbalovej príprave. Čas: 14.30-15.30 hod.

 

UTOROK

3. Anglický jazyk, začne od 1.10.2023  v čase - 14:15 – 15.00 prvá skupina 4-6 r. pokročilý a 15:00 – 15:45 hod. druhá skupina 4-5 r. deti. Lektorka Katka Bilíková.
Kontakt:   katkabilik@gmail.com 
Tel: 0903 636 198

 

4. Tanečná skupina Lampášik, krúžok začne od 12.9.202023 , v čase 15:00 - 15:45 hod. (folklór  pre deti od 4 rokov). Miesto realizácie: telocvičňa, trénerka G. Schubertová
Kontakt: schubertova.g@gmail.com
Tel.: 0950 462 601


STREDA

5. Tanečné štúdio Hviezdička  v čase od 14:30 - 15:15 hod.  http://www.hviezdicka.eu (pre deti od 4 rokov). Miesto realizácie: telocvičňa. Trénerka p. Mgr. Girmanová Schablik Janett
Kontakt:  
schubertova.g@gmail.com 
Tel: 0903 627 100

 

6. Kids Fun Academy  v čase 15:30 - 16:15 hod.

V telocvični, zabezpečuje: https://www.kidsfunacademy.sk/o-nas/ (od 3 do 4 rokov).  Zodpovedný p. Mgr. Nemčík , lukas.nemcik@kidsfunacademy.sk

Registrácia:  Registrácia - Hýbte sa s nami! - KIDS FUN ACADEMY

 

Kompenzácia:
Ako jediná akadémia KFA kompenzuje neabsolvované tréningy zo sumy, ktorá bola uhradená rodičom za školský rok. 
Kompenzácia nastane v mesiaci  Máj - Jún

V prípade neprítomnosti dieťaťa / zo zdravotných dôvodov /  na tréningu je nutné dieťa odhlásiť do 8:30 v deň tréningu mailom. Ak dieťa nie je ospravedlnené / zo zdravotných dôvodov /  z tréningu.  KFA  to berie, že dieťa tréning absolvovalo. 

Náplň tréningov : 

a)     všeobecná pohybová príprava bez náčinia a náradia,

b)     pohybové hry,

c)     agility, základy atletiky a gymnastiky

d)     základy koordinačných pohybov

 

ŠTVRTOK

7. Všestranná pohybová príprava, v čase 14.30-15.15 hod.,  tréner Bc. Martin Sciranka, krúžok je zameraný na rozvoj koordinačných  schopnosti (rytmika, priestorová orientácia, koordinácia , rovnováha ), kondičné schopnosti - rýchlosť.

Tréningy sú zamerané na prekážkové dráhy, gymnastiku, štafetové hry, prácu s loptami. Vhodné pre deti od 4 rokov. Miesto:  telocvičňa,
Kontakt:  warriorkosice@gmail.com
Tel: 0902 111 985.

 

PIATOK

8. Baletná príprava Črievička v čase od 15:00 – 15 :45 hod.,  pre deti od 4 rokov.
Krúžok je zameraný na  baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.
Deťom je poskytnutý priestor na spoznanie tanca, pohybu, jeho rozmanitosti a krásy.
Miesto: telocvičňa
Zabezpečuje:    OZ Evobox
Kontakt: crievicka@crievicka.com

  

 
  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en