Súkromná materská škola Vilôčka - SLOVO MAJITEĽA

 
 
SLOVO MAJITEĽA

Vážení rodičia.

Vytváranie dokonalého detského zázemia mimo rodinného prostredia pre mňa ako majiteľku nového dynamického predškolského zariadenia predstavuje každodennú výzvu. Veď dieťa je pre každého rodiča tým najcennejším. Pri výbere svojho tímu preto staviam na láskavé kvalifikované a v neposlednom rade tvorivé pedagogičky. Spolu sa snažíme o to, aby sme s čistým svedomím mohli Vilôčku prezentovať ako moderne vybavené a bezpečné predškolské zariadenie, ktoré spĺňa nie len naše vysoké požiadavky, ale aj nároky súčasných rodičov. Hoci tento zámer vyžaduje nemálo úsilia, dovolím si tvrdiť, že sme v našom doterajšom pôsobení úspešní. Veľkorysé a kreatívne riešené priestory s moderným vybavením, vlastná záhrada s príslušenstvom, interaktívne didaktické hračky a pomôcky, komplexný kamerový systém, zdravé stravovanie, flexibilná prevádzka, výučba anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie, záujmové krúžky a mnohé iné služby sú zárukou spokojnosti nielen Vašich detičiek, ale i Vás. Drobcom sa vo Vilôčke snažíme neustále vytvárať ústretové rodinné prostredie plné lásky a individuálneho prístupu. Prostredie, kde sa cítia bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva a tolerancie. Prostredie, kde sa naučia nielen pracovať v kolektíve, ale kde uvoľnení, šťastní a spokojní získajú prvé zážitky a poučenia.
 
Tešíme sa na Vás.
    
                                                            

                                                                                      MUDr. Silvia Vernerová, PhD.   

                   
                                                               vilocka@vilocka.sk

                                                                                     
 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en